info@kaico.org 02154983000

تفاهم نامه همکاری شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و استانداری مازنداران به امضاء رسید

به منظور اجرای توسعه عملیات اصلاح نژاد و مدیریت پرورش درگله های دام سبک و سنگین دراستان مازندران یادداشت تفاهمی به امضاء رسید .

IMG-20190609-WA0010

به گزارش روابط عمومی گروه کشاورزی کوثر ، براساس این تفاهم نامه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر متعهد شده علاوه بر انجام عملیات اجرایی اصلاح نژاد مطابق بادستور العمل اجرایی مرکز اصلاح نژاد دام کشور درکوتاه ترین زمان ممکن ، دام های پرتولید خارجی را نیز برای دامداران متقاضی معرفی شده از سوی جهاد کشاورزی استان مازندران راتامین کند

IMG-20190609-WA0013

ازسویی ، استانداری مازندران نیز موظف شد علاوه بر ترمیم ، تخصیص اعتبارات استانی و منابع دراختیار  جهت اجرای پروژه دراستان ، ایجاد بستر مناسب و تسهیل درهماهنگی وهمکاری های دستگاه های ذی مدخل استانی برروند اجرای پروژه نظارت داشته باشد این یادداشت تفاهم به امضاء دکتر نوروزی    مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و استاندار مازندران احمد حسین زادگان رسید .

حامد قلی خانیان