info@kaico.org 02154983000

تلاش برای توسعه

سپتامبر 14, 2017
بدون دیدگاه

یکی از اهداف شرکت کشاورزی کوثر در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته اجرای پروژه های ملی در این مناطق است.
به این منظور شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر ایلام با پروژه جوجه کشی ، طرح گلخانه ای هلیلان اولین گام های خود را در این استان برداشته است.
به منظور حل موانع و مشکلات این شرکت در استان ایلام ،جلسه مشترکی با حضور مهندس مرواریدستاندار ایلام و دکتر نوروزی مدیر عامل هلدینگ کشاورزی کوثر در استانداری ایلام برگزارشد.
با طرح و بررسی موانع و مشکلات استاندار ایلام قول مساعدت حل مشکلات را دادند.

محمد علی هادی زاده