info@kaico.org 02154983000

افتتاح زنجیره ای

سپتامبر 14, 2017
بدون دیدگاه

به منظور رفاه حال مشتریان در استفاده از محصولات سالم و پروتیینی ،شعبه های دوم و سوم فروشگاههای زنجیره ای محصولات پروتیینی در مشهد مقدس افتتاح شد.
پیش از این فروشگاه شماره یک در بلوار پیروزی با حضور مردم و مسئولین افتتاح شد.

محمد علی هادی زاده