info@kaico.org 02154983000

تفاهم برای همکاری

سپتامبر 14, 2017
بدون دیدگاه

در راستای همکاری مشترک میان موسسه واکسن و سرم سازی رازی و هلدینگ کشاورزی کوثر تفاهم نامه دو جانبه ای میان این هلدینگ کشاورزی کوثر و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منعقد شد.
هدف از این تفاهم نامه گسترش و توسعه همکاری های علمی و فنی به منظور دستیابی به خودکفایی در تولید و صادرات فراورده های بیولوژیک است.
این تفاهم نامه توسط دکتر نوروزی مدیر عامل هلدینگ کشاورزی کوثر و دکتر هاشم زاده اهرنجانی به امضا رسید.

محمد علی هادی زاده