info@kaico.org 02154983000

آرشیوهای روزانه: سپتامبر 25, 2021

دکتر ساداتی نژاد: گلخانه هلیلان نقش مهمی در تولید ، اشتغال و صادرات منطقه دارد عصر پنجشنبه یکم مهرماه دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی از مجموعه گلخانه ای شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثر در شهرستان هلیلان بازدید به عمل آورد. دکتر ساداتی نژاد در این بازدید احداث این گلخانه در منطقه محروم هلیلان را

سپتامبر 25, 2021
بدون دیدگاه