info@kaico.org 02154983000

آرشیوهای روزانه: ژوئن 9, 2021

باتوجه به رشدسریع جمعیت و وابستگی روزافزون انسان به منابع غذایی، ادامه روند افزایش مصرف، درآینده ای نه چندان دور ما را با بحران شدید روبرو خواهد ساخت از طرفی رشد شتابان قیمت گوشت مرغ   علی رغم افزایش واحدهای مرغداری در سال‌های اخیر، تولیدات این بخش رشد متناسب با پتانسیل موجود را نداشته است و

ژوئن 9, 2021
بدون دیدگاه