info@kaico.org 02154983000

آرشیوهای روزانه: می 26, 2021

موقعیت خاص جغرافیایی ایران در منطقه گرم و خشک جهان و نیز تغییرات اقلیمی شدید طی سالهای اخیر که منجر به تشدید شرایط کم آبی و خشکسالی های گسترده در کشور شده از سویی و از سوی دگر تحریم های ظالمانه حاکم و بعضاً برخی سوء مدیریت‌ها در مصرف منابع آب شیرین کشور باعث شده

می 26, 2021
بدون دیدگاه