info@kaico.org 02154983000

معاون جدید حوزه اقتصادی وامور بین الملل گروه کشاورزی کوثر معرفی شد.

 

آیین تکریم و تودیع آقای دکتر سبحانی و معارفه آقای دکتر واعظی به عنوان معاون جدید حوزه اقتصادی و اموربین الملل صبح روز سه شنبه بیست و سوم مهرماه سال جاری درسالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر طی مراسمی و با حضورآقای دکتر باروتکوب  مدیرعامل هلدینگ کشاورزی کوثر و جمعی از معاونین و مدیران ستادی مجموعه اززحمات و تلاشهای آقای دکتر سبحانی تقدیر وتشکر بعمل آمد و آقای دکتر واعظی به عنوان معاون جدید حوزه اقتصادی واموربین الملل به حاضرین درجلسه معرفی شد همچنین دراین جلسه اززحمات آقای دکتر آقایا رییس سابق هیات مدیره گروه کشاورزی کوثر تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقای دکتر معظم زاده به عنوان رییس جدید هیات مدیره هلدینگ کشاورزی کوثر معرفی شد .

حامد قلی خانیان