info@kaico.org 02154983000

شرح تغییرات مدیریتی در شركت سرمايه گذاري كشاورزی کوثر

 

سال ۱۴۰۰ با رخداد تغییرات مدیریتی در سطح گروه کشاورزی کوثر همراه بود تغییراتی که دامنه فعالیت شرکت ها را متحول کرد و جان تازه ای در کالبد آنان بخشید

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، تغییر آهنگ فعالیت و تعویض مدیریتی از لوازم تحول خواهی به شمار میروند که در ساختار و هیئت مدیره شرکت های هلدینگ کشاورزی کوثر به وقوع پیوست. این رخداد می باید به فعالیت دقیق و پرشتاب در قالب منویات مقام معظم رهبری، اهداف دولت انقلابی و همچنین حرکت بر مدار دو رویکرد «نوآوری و مولدسازی» سازمان اقتصادی کوثر از ره آورد نوسازی مدیریتی در شرکت های وابسته بیانجامد.
افزودنی ست که تغییرات ذیل الذکر عمدتا با محوریت سامانه امصاک تحقق یافته و به گسترش انتصاب از میان وابستگان خانواده های شهدا در سطح هلدینگ کشاورزی و شرکت های وابسته به آن منجر گردیده است.
این گزارش بر آن ست که با رویکرد شفافیت ضمن مروری کوتاه انتصابات و آخرین تغییرات را با مخاطبین ارجمند در میان بگذارد.

بنابراین با توجه به لزوم جوان‌گرایی و بیانیه گام دوم انقلاب در مرحله نخست ضمن تقدیر از خدمات آقای عبدالامیر باروتکوب با حکم دکتر ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، آقای محمدصادق واعظی به سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر منصوب شد. همچنین آقای ایرانشاهی به عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر انتخاب شد.

نهایتا در مورد سامانه امصاک (استعدادیابی مدیران صالح کارآمد) بیان میدارد که امصاک با هدف شایسته گزینی، اجرای عدالت در حوزه منابع انسانی، توان سنجی از میان کلیه پرسنل سازمان اقتصادی کوثر در سطوح مختلف و همچنین به عنوان لازمه جذب مدیران اقتصادی نهادهای دیگر اجرايي شده است و چنانچه دو گزینه ی مورد ارزیابی شرایط یکسانی داشته باشند گزینه واجد امتیاز ایثارگری در اولویت انتصاب قرار می گیرد. با این وصف برای اجتناب از اطاله گزارش، سایر تغییرات هیئات مدیره شرکت های تابعه در قالب جداول زیر به آگاهی می‌رسد.

ساختار هلدينگ كشاورزي

ساختار شركت هاي وابسته

رزومه محمدصادق واعظی

محمد حسین پیریایی