info@kaico.org 02154983000

تندیس بلورین جایزه پیشرفت و تعالی سال ۹۹به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر اهدا شد

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر،در پنجمین دوره فرآیند جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال۱۳۹۹،پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان و بررسی و صحه گذاری در کمیته علمی داوری مرکز تعالی و پیشرفت،هلدینگ کشاورزی کوثر موفق به دریافت تندیس بلورین شد.
در همایش پایانی پنجمین دوره جایزه تعالی و پیشرفت که صبح امروز ،یکشنبه ۶ تیر ماه به صورت مجازی برگزار شد،هلدینگ کشاورزی کوثر با کسب امتیاز لازم، در اولین حضور در سطح تندیس توانست تندیس بلورین این رویداد مهم را کسب کند.همچنین این شرکت از میان ۱۹۹ شرکت و موسسه در ۱۲گروه کسب و کار،حائز رتبه دوم شد.
دکتر باروتکوب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ضمن قدردانی از ارزیابان و دست اندرکاران برگزاری این جایزه گفت:
حضور ما در این فرآیند به این معناست که ضمن آگاهی از توانمندی خود،قصد داریم خود را با سایر سازمانها مقایسه کنیم تا بتوانیم با خودارزیابی و شناسایی نقاط قوت و بهبود با قدرت بیشتری در مسیر تعالی گام برداریم.
وی افزود:این اتفاق،حاصل حرکتی مستمر در سالهای گذشته تا به امروز است که توسط همکاران من در هلدینگ کشاورزی کوثر رقم خورد و این آغاز مسیری تازه است که با پیاده سازی الگوی تعالی سازمانی در این شرکت به استانداردهای جهانی برسیم.

محمد علی هادی زاده