info@kaico.org 02154983000

جلسه شورای پژوهش با موضوع پیگیری تفاهمنامه سازمان اقتصادی کوثر و جهاددانشگاهی برگزارشد

 

پیرو تفاهمنامه منعقد شده فیمابین سازمان اقتصادی کوثر و جهاد دانشگاهی و همچنین تاکیدات جناب آقای دکتر نوروزی در خصوص توسعه همکاری های معاونت پژوهش و توسعه فن آوری به عنوان بازوی تحقیق و توسعه گروه کشاورزی کوثر با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور ، جلسه شورای پژوهشی در مورخ 06/06/98 با حضور دکتر یزدانی  (مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی)، دکتر تولیت  (رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی)، دکتر عبداللهیان (رئیس جهاد دانشگاهی استان مازندران) و دکتر نادری (رئیس مرکز بایوفارم پژوهشگاه ابن سینا) در خصوص موضوعات پرورش جلبک (مصرف دام، طیور و آبزیان)، پرورش جلبک (مصرف انسانی)، پرورش جلبک در دریا، پرورش ماهی در قفس و آب بندان ها، ارائه دانش فنی تولید بذور هیبرید گوجه، خیار، کاهو و فلفل و خدمات انتقال و انجماد جنین در دام سبک و سنگین برگزار شد.

حامد قلی خانیان