info@kaico.org 02154983000

تولید تن ماهی قزل آلای رنگین کمان و سالمون در شرکت آبزی اکسیر کوثر

شرکت آبزی اکسیر کوثر در نظر دارد تا در سال جهش تولید دو محصول خود را در قالب تن ماهی قزل آلا رنگین کمان و سالمون تولید و عرضه کند.
عمارصالحی فارسانی مدیرعامل شرکت آبزی اکسیر کوثر در این خصوص گفت: با بهره گیری از تیم فنی و گروه تحقیق و توسعه شرکت، دو محصول جدید در قالب تن ماهی قزل آلا رنگین کمان و سالمون در مراحل اولیه تولید، اخذ تاییدیه های قانونی و تبلیغات است و انشاءالله طی چند ماه آینده به بازار مصرف عرضه و به سبد پروتئینی مردم اضافه خواهد شد.

این محصول با برند «ماهیچال» که نام یکی از مزارع شرکت آبزی اکسیر کوثر است تولید و عرضه خواهد شد.

تولید 15 میلیون تخم تماماً ماده در شرکت آبزی اکسیر کوثر

وی افزود: این شرکت با استفاده از توان و دانش نیروهای متخصص خود موفق به تولید حدود 15 میلیون قطعه تخم تماماً ماده قزل آلای رنگین کمان در مزارع احرار و ماهیچال خودشده است. پرورش ماهی ماده قزل آلاي رنگين كمان به دليل بلوغ جنسي دير هنگام نسبت به جنس نر، از اهميت بيشتري برخوردار است زیرا به دلیل صرفه اقتصادی عمده توليد جهانی، ­اين گونه با تکیه برتولید گله هاي تك جنسیتی تماماً ماده استوار است.

صالحی فارسانی گفت:  با همکاری موسسه تحقیقات شیلات و سایر مراکز فعال شیلاتی کشور با هدف بهبود امنيت غذايي و كاهش وابستگي كشور به واردات، طرح اصلاح نژاد و تولید 40 درصد از نیاز کشور به تخم چشم زده ماهی قزل آلای رنگین کمان را آغاز کرده است.

 

محمد علی هادی زاده