info@kaico.org 02154983000

برگزاری دوره های آموزشی مکمل

مارس 16, 2022
بدون دیدگاه

دوره آموزشی کوتاه مدت و مکمل با حضور مسئولین مالی سیزده شرکت تابعه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، دوره آموزشی مکمل با هدف توانمندسازی، ارتقاء دانش فنی و ایجاد وحدت رویه در فعالیت های مالی در شرکت های وابسته به هلدینگ کشاورزی به همت واحد مدیریت توسعه منابع انسانی در سالن اجتماعات دفتر مرکزی گروه کشاورزی کوثر برپا شد.

در این دوره ی فشرده که طی روزهای هشتم، پانزدهم و بیست و دوم اسفند ماه سال جاری با سرفصل هایی مانند: مولفه های مبارزه با پولشویی، مصادیق اسناد مالی تعهدآور و حقوق بازرگانی با تدریس جناب آقای ایران نژاد انجام شد، مدیران و کارشناسان مالی شرکت ها در رابطه با استانداردهای فعالیت مالی مورد توجیه قرار گرفتند.

محمد حسین پیریایی