info@kaico.org 02154983000

برگزاری دوره آموزشی تلاقی‌های خارج نژادی در دام سنگین در هلدینگ کشاورزی کوثر

به منظور توسعه فعالیت‌های آموزشی و ارتقاء سطح علمی و فنی مدیران و کارشناسان مجموعه، معاونت پژوهش و توسعه فناوری هلدینگ کشاورزی کوثر اقدام به برگزاری “دوره آموزشی یک روزه در زمینه تلاقی‌های خارج نژادی در دام سنگین” کرد.

این دوره توسط یکی از متخصصان نخبه توسعه ژنتیکی دام های گوشتی ایرانی در سطح بین المللی، دکتر مهدی ساعتچی استادیار دانشگاه آیوا (Iowa)آمریکا در گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام،به دعوت هلدینگ کشاورزی کوثر در سالن جلسات این شرکت با حضور مدیران عامل ، مدیران تولید و کارشناسان شرکت­های فعال در حوزه دام سنگین این هلدینگ ، اشراق و شریف آباد برگزار شد .

هدف از برگزاری این دوره توجه به اهمیت تامین گوشت قرمز از مزارع گاو شیری و لزوم ترسیم یک راهبرد صحیح و استفاده از آخرین و بروزترین سیاستگذاری‌های ژنتیکی بوده است که مورد استقبال شرکت کنندگان قرارگرفت.

 

محمد علی هادی زاده