info@kaico.org 02154983000

مذاکرات دو شرکت عمانی برای همکاری با آبزی اکسیر

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر امروز میزبان دو شرکت عمانی فعال در زمینه پرورش، مسائل بازرگانی و بازاریابی انواع ماهیان بود در این نشست دو شرکت عمانی به برشماری نیازهای خود در زمینه کار اقتصادی پرداختند

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، این شرکت امروز میزبان  دو شرکت عمانی فعال در زمینه پرورش، مسائل بازرگانی و بازاریابی انواع ماهیان بود دراین نشست دو شرکت عمانی ضمن برشماری نیازهای خود در زمینه کار اقتصادی در حوزه ماهیان خواهان کمک گروه کشاورزی کوثر شدند.

محمدصادق واعظی مدیرعامل هلدینگ کشاورزی کوثر گفت: هلدینگ کشاورزی کوثر یکی از متنوع ترین هلدینگ های کشاورزی در ایران است که در حوزه های مختلف از جمله حوزه آبزی پروری فعالیت دارد به طوری که در استخرها و مزارع پرورش انواع آبزیان را داریم.

وی سابقه حضور این شرکت در بخش آبزی پروری را مربوط به هشت سال گذشته دانست و اظهار داشت: طی هشت سال اخیرشرکت آبزی اکسیر در حوزه آبزی پروری فعالیت خود را پی گرفته  و اگر چه سهم زیادی در بازار این محصولات ندارد اما از پتانسیل و تجربیات ارزنده ای برای همکاری در این زمینه برخودار است، وی در ادامه افزود: قدمت و پیشینه فعالیت هلدینگ در صنعت طیوری تعریف شده است و در این بازار سهم به سزایی در بازار داریم.

وجود شورای عالی ویژه آبزیان در هلدینگ کشاورزی کوثر 
دکتر ماکنعلی مشاور عالی ریاست سازمان اقتصادی کوثر نیز در بحث انتقال دانش آبزی پروری به طرف عمانی گفت: ایران در زمینه پرورش ماهیان کپور در سیستم بسته و تولید و تکثیر ماهیان خاویاری دانش و فناوری دارد که می تواند این دانش را به عمان منتقل کند.

ریاست سازمان دامپزشکی کشور افزود: شرکت های عمانی می توانند در هلدینگ کشاورزی کوثر در زمینه تخم چشم زده قزل آلا سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به وجود شورای عالی ویژه آبزیان در سازمان اقتصادی کوثر اظهار داشت: بر اساس این توافق قرار شد که شرکت های عمانی نیازها و ترجیحات خود را مطرح کنند و پس از تصویب در شورای عالی ویژه آبزیان، وارد فاز عملیاتی شود و در صورت مبادله توافق همکاری دو جانبه بین دو کشور وارد فاز حقوقی خواهیم شد.

ماکنعلی فرایند امضای توافقنامه دو جانبه بین دو کشور را حدود یک ماه دانست و افزود: بعد از امضای توافقنامه در ماه دوم وارد فاز اجرایی آغاز خواهد شد.

ایران آمادگی انتقال دانش و فناوری حوزه آبزی پروری به عمان را دارد 
مدیرعامل شرکت آبزی گستر کوثر نیز گفت: عمان می تواند شاه راه امنیت غذایی خاورمیانه باشد و ما نیز میتوانیم در این زمینه با شرکت های عمانی همکاری کنیم.

وی همچنین اظهار داشت: انتقال فناوری و ایجاد چرخه دانش و تکنولوژی یکی از بهترین اقدامات بین دو کشور دوست می تواند باشد، بنابراین در این دو زمینه همکاری خواهیم داشت و آمادگی انتقال دانش را داریم.

این گزارش می افزاید: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و دو شرکت عمانی در سه محور به بحث و تبادل نظرجهت همکاری پرداختند این سه بند عبارتند از:

یک: هلدینگ کشاورزی کوثر، دانش پرورش ماهی کپور در سیستم بسته را در اختیار شرکت های عمانی قرار دهد.

دو: دو شرکت عمانی از دانش و فن آوری شرکت ایرانی در زمینه پرورش ماهیان خاویاری که ایران در این زمینه در دنیا پیشتاز است، استفاده کنند.

سه: ضمن اینکه قرار شد شرکت های عمانی در سایت های ماهیچال و احرار هلدینگ کشاورزی کوثر سرمایه گذاری کنند.

محمد حسین پیریایی