info@kaico.org 02188785437

بازدید معاون رئیس جمهور و استاندار زنجان از بزرگترین فارم مادر تخمگذار کشور.

دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ومهندس اسدا… درویش امیری استاندار زنجان از بزرگترین مزرعه پرورش مرغ مادر تخمگذار کشور که توسط شرکت مرغک درمنطقه سلطانیه زنجان درحال ساخت میباشد بازدید کردند.

کلیه مراحل طراحی و ساخت این پروژه به همت متخصصان و کارشناسان شرکت مرغک صورت پذیرفته و برای تجهیز آن از تولیدات صنایع داخلی استفاده شده است . این پروژه از آغاز و طی مدت 16 ماه ، 95 درصد رشد فیزیکی داشته که به زودی و پس از بهره بردارینقش موثری در اشتغالزایی منطقه و تولید جوجه یکروزه تخمگذار کشور و استان زنجان ایفا خواهد کرد.

2

شرکت مرغک تامین کننده 65 درصد جوجه یکروزه مادر تخم گذار در کشور است و با بهره برداری ازین فارم که با حجم سرمایه گذاری 30  میلیارد تومان و برآورد اشتغالزایی 1000 نفر درحال ساخت میباشد سالانه حدود 10 میلیون قطعه جوجه یکروزه که معادل 25 درصد از نیاز بازار کشور میباشد را تامین خواهد کرد.

دکتر ابتکار دراین بازدید مجموعه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته برای ساخت این پروژه ملی را تحسین برانگیز توصیف و از زحمات مدیران و کارشناسان شرکت مرغک تقدیر نمود.

70713

در این بازدید آقای دکتر زندیه مدیر عامل شرکت مرغک نیز از همکاری و مساعدت نهادهای مختلف استان زنجان   بویژه جهاد کشاورزی این استان جهت تکمیل و بهره برداری از این پروژه تقدیر و تشکر کرد.

حامد قلی خانیان